سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حدیث دل و دلتنگی

بهاربرای خانه تکانی دل درراه است
        به خودت تکانی بده
          زندگی را رنگ وبویی بهاری بخش
               وجودسردوبی نورت رابهاری کن
چشم وجودت را با بهار خداوندبیناکن
       آیینه ی زندگی تازه باش
          جلوه های خدارادربهارش تماشاکن
                 نیست شو،دربهارهستی راببین
تیرگی زمستان رابه فراموشی سپار
       زندگی دررستخیز است
         پاکی وزلالی بهاربی نهایت زیباست
                  وجودآسمانیت رابابهارمزیّن کن
جنگل وکوه ودرختان همه درتسبیح اند
        بهار آمده،برخیزوببین
               گلهاصحراراچوآتش فرا گرفتند
                 ابرباش ،به سخاوتت باران باش
گذر عمر مثل چهار فصل سال است
         عمرراورقی تازه بزن
          زندگی منتظرلبخند بهاری توست
                   برخیزلبخندی به بهاراهداکن

ثبت شده در تاریخ جمعه 27 اسفند 1389 به شماره سریال 123302 در سایت شعرنو
موضوع مطلب :
ارسال شده در: جمعه 90 فروردین 5 :: 5:53 عصر :: توسط : عبدالحمیدخدایاری