كل عناوين نوشته هاي عبدالحميدخداياري

عبدالحميدخداياري
[ شناسنامه ]
نگاه نو ...... سه شنبه 90/2/6
گوهر ناياب زمانه ...... دوشنبه 90/2/5
زايش بهار،زايش زندگي ...... جمعه 90/1/5
شعر من ،شعر بهار ...... جمعه 90/1/5
بهار،بهانه ي حضور تو ...... جمعه 90/1/5
چاره ي نااميدي ...... جمعه 90/1/5
سپهر مهر ...... جمعه 90/1/5
خيال باور سرد ...... جمعه 90/1/5
مادر اي اسطوره ي عشق و ايثار ...... جمعه 90/1/5
آخرين مصراع غزل (به نام نقش بند صفحه ي خاک) ...... جمعه 90/1/5
ميلاد نور بهانه ي وصل ...... پنج شنبه 89/12/12
شعرنويعني تبلور ...... پنج شنبه 89/12/12
شعرنو،آغازبي انجام احساس ...... پنج شنبه 89/12/12
صبح اميد ...... پنج شنبه 89/12/12
هم مسلک سعدي شيراز ...... جمعه 89/11/29
  ==>   ليست آرشيو شده ها