سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حدیث دل و دلتنگی

چرااینگونه غمگینی،چرااینگونه نالانی؟
        چرااینگونه گریانی،چراازدردمی نالی؟
             مگرمحبوب تورخت ازدیارخویش بربسته؟
                 توراباعالمی دردوپریشانی رهاکرده؟
عنایت گرکندسویت،ببخشدمهرجانسوزش!
       توآرامش نمی یابی،توآسوده نخواهی شد؟
              تواندرنعمت عشق صبوروبردباراو
                 ذوب درمهروغرق الطافش نخواهی شد؟
اگرپاسخ عیانست ونمایان است
       چرادیگرتونالانی،چرابیجاپریشانی؟
              تورادرعشق خویش غرق خواهدکرد
                 تورادرمهرتابانش،سپهرمهرخواهدکرد

ثبت شده در تاریخ شنبه 21 اسفند 1389 به شماره سریال 122665 در سایت شعرنو
موضوع مطلب :
ارسال شده در: جمعه 90 فروردین 5 :: 4:55 عصر :: توسط : عبدالحمیدخدایاری