سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حدیث دل و دلتنگی

http://www.shereno.com/image.php?op=newsimgf2&var=MTI5OTY4NzE2MS0yICgxKSAoMSkuanBn

مادرم درخم گیسوانت اسیرم بدون آنکه بسان اسیری دست وپایم بسته باشد وغل وزنجیری درکارباشد.حضورتو بهانه ای برای آرامش وآرمیدن است.
مادرای بام روشنایی شبهای تار فرزندان،بدان که خورشید وجودم ازتونورمی گیرد و طراوت باران از وجودبارانی توست.ازوجودتوست که فصول چهارگانه سال خلاصه می شود. دست نوازشگر وپرمهرتوتفسیری جاودانه و رساازسعادت ونیک فرجامی است.تاج عزّت من ،تودرسلول سلول وجودم جریان داری ومن باتوبودن وماندن رادرزندگی تجربه میکنم.
مادرای مخلوق محجوب خداوند،گلهای نجابت وحجاب در دامن پرمهرتوبه بار می نشیند.دستهای صمیمی ات،نگاه پرمهرت و وجود نستوهت حکایت از عاطفه ای پایان ناپذیرداردو اقیانوس وجودت حکایت از وسعت دلی پرمهر داردکه مرواریدهای محبت رادرخود جای داده است.
مادر،دوباره در آغوشم بگیر وغزل عشق ومهر ومثنوی شوروشعور را برایم زمزمه کن وگرمابخش وجودم باش.
مادرم عطرنفسهایت فضای خانه را معطّروخوشبومی کند و من بااین عطر دل انگیز خوگرفته ام که حتّی یک لحظه نبودنت را برنمی تابم.
مادرم توبهترین نمونه ی تجسّم ایثاروازخودگذشتگی هستی که بهترین دلیل برای اثبات این ادّعا،غزل شب بیداری ها و قصیده ی بلند بی تابی هایت درمهربه فرزنداست وستاره های شبانگاهی که نجواهای شبانگاهان وبیقراری هایت را درگوش مهتاب زمزمه می کنند.
مادر،درسطرسطرمهربانی هایت،درلبخندملیح ونورانیت،در نگاه خسته وپرمهرت ،ذرّه ای ازوجودمحبوب نهفته است. وجودپرمهرت،نای ونیروی پاهای خسته وبی رمق من برای ادامه ی راه است.
مادرم،درمسیررسیدن به موفّقیّت هایم،نگاههای مضطرب و نگرانت و دست های یاریگرت را هرگزفراموش نخواهم کرد.
مادرتومام بلندمهری،ازبلندای مام عشق وجودنورانی توست که به همه جا نورمی بخشد ودنیاازوجودتو منوّراست.
ای راهنمای راههای ناشناخته ام وای تکیه گاه فراز ونشیب های زندگیم،تمام وجودم وزندگیم وموفّقیّت هایم را بعدازخداوندمدیون توهستم.
بی توبودن وبی توماندن در درگاه زمین وزمان راهرگز نمی خواهم ومهربانی ومهرت را از اعماق لایه های جسم و وجودم فریاد می زنم و نگاه زلالت را چراغ روشنایی بخش آینده ام خواهم ساخت.
مادر ای اسطوره ی عشق وایثار وجودتو معنابخش زندگی من است.تو رابه حرمت وجودمقدّس مادرانه ات سوگندمی دهم ازکم مهری و ناسپاسی این کمترین فرزندت درگذر وبا مهرمادرانه ات قلم عفو برآن بکش.

ثبت شده در سایت شعر نو به آدرس :

http://www.shereno.com/news2.php?op=show&id=11063
موضوع مطلب :
ارسال شده در: جمعه 90 فروردین 5 :: 4:44 عصر :: توسط : عبدالحمیدخدایاری