سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
حدیث دل و دلتنگی

مژده ای منتظران ماه خدا امده است 

                                               ماه شبهای مناجات و دعا امده است

ماه پر مغفرت و رحمت و برکت امده

                                             ماه زیبای عنایات خدا امده است

ماه دلدادگی بنده به معبود رسید

                                             بر سر سفره شاهانه گدا امده است

ایکه دل خسته به وسواس شیاطین هستی

                                            دل قوی دار بشارت زصبا امده است

رفت بی عفتی و هرزگی و بدبختی

                                           ای گنه پیشه بیا ماه حیا امده است

ای به دام گنه افتاده رهیدن سر کن

                                           ماه پرواز بسوی شهدا امده است 

دل بیمار بیا مژده طبیب امده است

                                           دردمندانه بیا اذن شفا امده است 

حضرت دوست در این ماه تماشا دارد 

                                           یار در جلوه سر کوی وفا امده است

ان سفر کرده که سالیست از او بی خبریم

                                          بهر شادی دل اهل بکا امده است 

امده ماه خدا وقسم تنها نیست

                                          هم رهش منتقم ال عبا امده است

الهی العفو
موضوع مطلب : ماه خدا, شبهای مناجات, رمضان, ماه مغفرت, ماه رحمت, جراح زخم های کهنه ،تنهایی شبانگاهی ،تشخیص نگاه،قلبی لبریز ازخالی
ارسال شده در: جمعه 89 مرداد 15 :: 3:51 صبح :: توسط : عبدالحمیدخدایاری