سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حدیث دل و دلتنگی

هیپنوتیزمی قوی به نام غفلت ایرانی وعواقب آن

نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولین وعموم مردم ایران اسلامی

سلام برایران وایرانی نخستین صاحبان فرهنگ وتمدن بشری

اکنون که قلم به دست گرفته ام تااندکی باشما درددل نمایم،دردی جانکاه وطاقت فرسادروجودم لانه کرده،می خواهم این دردمشترک راباشمادرمیان بگذارم، اگراین دردرادردرونم پنهان کنم بقول شاعرمی ترسم که مغزواستخوانم رابسوزدومراازپای درآورد.اصل ماجرابه سفرم به تهران درمهر ماه 84برمیگردد.ادامه مطلب...


موضوع مطلب :

ارسال شده در: شنبه 88 مرداد 24 :: 11:3 عصر :: توسط : عبدالحمیدخدایاری

ازجنس خاک بافریادی بی پژواک

      برکرانه ی کویربی انتها،آنجاکه زمینش چراغ آسمان مطلقا" آبی راچنان به نظاره نشسته که گویی انتهایش تنهانقطه ی تلاقی سراوثرّیاست،بخشی مدفون است به وسعت همّت مردمانش-آنانکه همّت اسلاف خویش رادرآبادانی زمین خدابه یاددارند-آری منظورم بمپورباستانی است که دردل کویرنهفته،بمپوری که ریشه درگذشته های بسیاردوردارد.آن زمان که قلعه سرافرازبمپورباقدمتی که به زمان ساسانیان وقبل ازآن می رسد،دراین سرزمین بناگشت وخاک سرخ وممتاز آن ازسرزمینی دورازاینجا ازبم آورده شده تاپندارنیک وگفتارنیک وکردارنیک زرتشت همواره رهبر و مونس مردمان این دیارفراموش شده باشدکه باظهوراسلام حیات بخش این دستمایه معنوی کامل ترشد.ادامه مطلب...


موضوع مطلب :

ارسال شده در: شنبه 88 مرداد 24 :: 10:57 عصر :: توسط : عبدالحمیدخدایاری